ปั่นจักรยานขึ้นรถไฟ

ปั่น 2 ล้อ ต่อรถไฟ จากหาดใหญ่ ไปพัทลุง